Informatie

Wat is droogijs

Bevroren CO2

Wonderen in de natuur

droogijs pellets co2

droogijsstralen of CO2-stralen, is de methode voor het reinigen van harde oppervlakken met bevroren koolstofdioxidepellets krachtig en effectief. Droogijsreinigingsdiensten maken een doel absoluut vlekkeloos terwijl het gebruik van schadelijke chemicaliën wordt vermeden. De droogijspellets die bij deze reinigingsmethode voorkomen, zijn helemaal niet gemaakt van ijs, maar vast koolstofdioxide bij een temperatuur van -79 °C. Bij droogijsreiniging combineert een machine de volgende drie krachten om een oppervlak effectief schoon te blazen.

fasediagram co2

Eigenschappen bij droogijs gebruik

Pellet Kinetic Energy

De pelletmassa en -snelheid bepalen de kinetische schokkracht in de loop van de tijd. Dit betekent dat het systeem van het voortstuwen van vaste CO2-pellets, die een hoge massa hebben, bij hoge snelheden, de grootst mogelijke impactkracht bereikt. Het kinetische effect van vaste CO2-pellets is nog steeds relatief laag in vergelijking met andere explosieve media, omdat het veel zachter is dan andere opties. De CO2-pellets veranderen bijna onmiddellijk van een vaste stof in een gas, wanneer het een oppervlak raakt, dus het draagt zeer weinig impactenergie over en is een niet-schurend proces, in tegenstelling tot zandstralen.

Thermisch schokeffect

Het thermische schokeffect in het droogijsreinigingsproces komt van de directe sublimatie van de CO2-pellet of de faseverandering van vaste stof tot gas. Deze faseverandering absorbeert de maximale warmte die mogelijk is van de bovenste laag coating of contaminant van het doeloppervlak. Wanneer de pellet een impact maakt, zorgt deze zeer snelle overdracht van warmte van het oppervlak naar de pellet voor een sterk temperatuurverschil tussen de microlagen in een contaminant. Dit extreme temperatuurverschil creëert hoge afschuifspanningen tussen deze microlagen, die dan snelle microscheuren tussen de lagen veroorzaken. De scheuren vernietigen effectief de verbindingen die de verontreiniging of coating samenhouden.

Thermisch-kinetisch effect

Wanneer een vaste CO2-pellet gas wordt, expandeert het gas in bijna enkele milliseconden 762 maal het volume van de pellet. Dit proces zorgt voor een micro-explosie. Deze kleine explosies werken om de coatingdeeltjes verder van het oppervlak te tillen. Pellets van droog ijs hebben geen rebound-energie, dus in plaats daarvan expandeert het CO2-gas langs het oppervlak naar buiten, waardoor een gebied met hoge druk ontstaat dat zich richt op de ruimte tussen het oppervlak en de deeltjes waaruit het thermisch verschil is gekraakt. Deze gasvormige druk dient als een hefkracht om de verontreinigende deeltjes van het oppervlak weg te voeren.

Zo zijn er talloze processen die zich voordoen op een schaal die te klein is voor mensen om te observeren. Al deze processen werken om droogijsstralen tot een efficiënte en effectieve reinigingsmethode te maken

- 0 °C
Temperatuur
+ 0 %
Volume na sublimatie
+ 0 %
Milieuvriendelijk